JekerJazz meets you
JekerJazz meets you
JekerJazz 2022
JekerJazz 2022
JekerJazz meets you
ArtLive
ArtLive
Sunday 15 June 2025
Foto3
JekerJazz Festival
JekerJazz Festival
11, 12 & 13 October 2024
Missie JJ
MISSION JEKERJAZZ MAASTRICHT

The JekerJazz Maastricht Foundation sees it as its task to make music and art accessible to all, in collaboration with musicians, artists and local (catering) businesses. Accessibility, involvement and bonding in Maastricht and its surroundings are core values, as is the need to represent the interests of all participating parties (entrepreneurs, musicians, artists and visitors) in a balanced way from an independent position.

The goals and activities of the foundation are realised by a team of enthusiastic volunteers, in which passion for music and a sense of humour are important ingredients.

MISSIE JEKERJAZZ MAASTRICHT

Stichting JekerJazz Maastricht ziet het als haar taak om muziek en kunst toegankelijk te maken voor iedereen, dit doet zij in samenwerking met muzikanten, kunstenaars en lokale (horeca)ondernemers. Laagdrempeligheid, betrokkenheid en binding in Maastricht en omgeving behoren tot de kernwaarden, net als de behoefte om vanuit een onafhankelijke positie de belangen van alle deelnemende partijen (ondernemers, muzikanten, kunstenaars en bezoekers) in evenwicht te behartigen.

De doelen en activiteiten van de stichting worden gerealiseerd door een team van enthousiaste vrijwilligers, waarbij passie voor muziek en gevoel voor humor belangrijke ingrediënten vormen.

JekerJazz 2022
Vrienden JJ
Friends of JekerJazz Maastricht

At JekerJazz we are good, and crazy. For 30 years, we have been lovingly ensuring that the city of Maastricht has a lively pub festival, with LIVE music and free admission, for everyone. During the month of October, you can go from pub to pub, restaurant or hotel and enjoy all kinds of styles of music. This was later joined by the summer edition ART Live in the Jekerkwartier, with music on cosy terraces and an atmospheric art market with a walk along the city's most beautiful spots.

JekerJazz has always been able to rely on our loyal participants and venues, the hospitality entrepreneurs, to finance the organisation of the festivals. Now that they have been hit hard over the past two years, we do not want to and cannot burden them even more. But organising festivals costs money. JekerJazz gets no subsidies.
So what now?

So we came up with the idea of setting up the Friends of JekerJazz Maastricht. For just 12 euros a year (1 euro a month), you can support our foundation! By doing so, you make the continued existence of our familiar JekerJazz festivals possible, and we can ensure that the city centre lives again in the years to come!

Click on the link below and follow the instructions!
Yes, I want to become a friend of JekerJazz

Vrienden van JekerJazz Maastricht

Bij JekerJazz zijn we goed, en gek. Al dertig jaar wordt er met alle liefde gezorgd dat de stad Maastricht een levendig kroegenfestival heeft, met LIVE muziek en gratis toegang, voor iedereen. In de maand oktober kun je van café naar café, restaurant of hotel en genieten van allerlei stijlen muziek. Daar kwam later nog de zomereditie ART Live in het Jekerkwartier bij, met muziek op gezellige terrassen en een sfeervolle kunstmarkt met een wandeling langs de mooiste plekjes van de stad.

JekerJazz heeft voor de financiering van de organisatie van de festivals altijd een beroep kunnen doen op onze trouwe deelnemers en podia, de horeca-ondernemers. Nu zij de voorbije twee jaar flinke klappen hebben moeten incasseren, willen en kunnen wij hen niet nog extra belasten. Maar het organiseren van festivals kost geld. JekerJazz krijgt geen subsidies.
Dus wat nu?

Zo kwamen we op het idee om de Vrienden van JekerJazz Maastricht op te richten. Voor slechts 12 euro per jaar (1 euro per maand), kun jij onze stichting al steunen! Daarmee maak je het voortbestaan van onze vertrouwde JekerJazz festivals mogelijk, en kunnen wij in de komende jaren weer zorgen dat de binnenstad lééft!

Klik op onderstaande link en volg de aanwijzingen!
Ja, ik wil vriend worden van JekerJazz

Foto1
previous arrow
next arrow